,

استوپ ترمز ۱۱۰


مقایسه

وقتی راننده پدال ترمز را فشار می دهد و ترمزها به کـار مـی افتنـد، سـیالی از داخـل لولـه هـای روغـن عبـور مـی کنـد و بـه مکانیسمهای ترمزگیری در چرخها می رسد.

وقتی راننده پدال ترمز را فشار می دهد و ترمزها به کـار مـی افتنـد، سـیالی از داخـل لولـه هـای روغـن عبـور مـی کنـد و بـه مکانیسمهای ترمزگیری در چرخها می رسد. این مکانیسمهای ترمزگیری به قطعات چرخان نیرو وارد می کنند تا حرکت چرخها کند شود یا چرخها از حرکت باز ایستند. مکانیسمهای ترمز چرخ بـر دو نوعنـد : کاسـه ای و دیسـکی. در ترمـز کاسـه ای فشـار روغـن، کفشکهای ترمز لنت کوبی شده را به یک کاسه چرخان یا کاسه چرخ می فشارد. در ترمز دیسکی، فشار روغـن لنتهـای ترمـز را بـه دیسکی چرخان می فشارد. ترمزهای ساکن با کاسه یا دیسک چرخان منشا عمل ترمزگیری اسـت کـه سبب کند شدن حرکت یا توقف چرخها می شود.

بر اساس 0 نظر

0.0 در مجموع
0
0
0
0
0

اولین نفری باشید که نظر میدهید “استوپ ترمز ۱۱۰”

هنوز نظری ثبت نشده است