,

منبع هیدرولیک لیفان ۵۲۰


برای اینکه روغن در سیستم هیدرولیک جریان داشته باشد و کمبودی از نظر مقدار روغن بوجود نیاید، مخزن هیدرولیک در سیستم طراحی شده و جریان روغن هیدرولیک پس از عبور از جک هیدرولیک، از طریق شیلنک برگشت (فشار ضعیف) به مخزن بر می گردد.

تماس بگیرید

برای اینکه روغن در سیستم هیدرولیک جریان داشته باشد و کمبودی از نظر مقدار روغن بوجود نیاید، مخزن هیدرولیک در سیستم طراحی شده و جریان روغن هیدرولیک پس از عبور از جک هیدرولیک، از طریق شیلنک برگشت (فشار ضعیف) به مخزن بر می گردد.منبع هیدرولیک لیفان

دریک سیستم هیدرولیکی مخزن روغن جایی برای نگه داری روغن هیدرولیک می باشد و غالبا به صورت یک مستطیل می باشد . یک عامل مهم و موثر برای افزایش بازدهی ، طراحی درست و مناسب مخزن روغن است . مخزن روغن در واقع جایی است که درآن آب ، لجن و ذرات فلزی ته نشین می شوند و حباب های هوا می توانند به سطح روغن رفته و از آن خارج شوند.

آرایش مختلف استقرار مخزن چگونه است؟

در روش سنتی ، موتور الکتریکی ، پمپ و دیگر قطعات سیستم هیدرولیک روی قسمت بالایی مخازن روغن نصب می شوند . در بیشتر موارد برای کاهش فضای لازم در سیستم هیدرولیک و جلوگیری ازبازگشت مستقیم نشستی های پمپ ، پمپ درون سیال هیدرولیک قرار می گیرد . به علت تاثیر سیال در استهلاک اصوات ، این گونه سیستم ها صدای کم تری ایجاد می کنند.منبع هیدرولیک لیفان

در روش دیگر مخزن را می توان در بالای مجموعه پمپ ها نصب کرد . در این روش در ورودی پمپ افزایش فشار ستون سیال به فشار اتمسفر باعث می شود از بروز کاویتاسیون جلوگیری شود همچنین در بالایی مخزن در دسترس است و به آسانی می توان سرویس داخل مخزن را انجام داد.

ابعاد مخزن هیدرولیک باید چگونه باشد ؟

شرایط ته نشین شدن ذرات خارجی و آلودگیها وهمچنین خروج هوا در مخزن می بایست فراهم باشد .

مخزن هیرولیک باید توان پذیرش کل روغن سیستم دارا باشد .

مخزن هیدرولیک می بایسات به مقدار کافی دارای سطح جتنبی باشد تا حرارت سیستم به وسیله آن دفع شود.دربالای مخزن فضای خالی به اندازه ۱۰درصد کل ظرفیت مخزن برای انبساط حرارتی روغن و تخلیه ثقلی خطوط روغن در زمان خاموش کردن سیستم باید در نظر گرفته شود.

این مخزن نباید اجازه دهد در پمپ هوا وارد شود . مخزن هیدرولیک می بایست قادر باشد آنقدر سطح روغن را بالا نگه دارد تا مانع از ایجاد وضعیت گردابی در کنار ورودی پمپ شود .منبع هیدرولیک لیفان

حجم مخزن تا اندازره باید بزرگ باشد که قدرت تامین ورودی سیستم بدون توجه به جریان باز گشتی به مخزن رابرای چند دقیقه داشته باشد .حجم مخزن در سیستم های مجهز به پمپ های جابجایی ثابت می بایست در یک دقیقه معادل سه برابر نرخ جریان و برای پمپ های با جابجایی متغیر در یک دقیقه معادل سه برابر دبی متوسط در نظر گرفته شود.راپیدامی کند و احتمال آسیب پمپ و بروز کاویتاسیون افزایش می یابد

بر اساس 0 نظر

0.0 در مجموع
0
0
0
0
0

اولین نفری باشید که نظر میدهید “منبع هیدرولیک لیفان ۵۲۰”

هنوز نظری ثبت نشده است